Image Alt

Upis

PU “ Moj Prozorcic” sarađuje sa Gradskom upravom Grada Beograda (Sekretrarijat za obrazovanje i dečiju zaštitu).

Roditelji su u mogucnosti da u nasu Ustanovu , uz odredjenu, potrebnu dokumentaciju ,upisu svoje dete , te da od Grada ostvare pravo na subvenciju grada.

Pravo na subvenciju grada Beograda imaju:

– roditelji koji su državljani Republike Srbije

– roditelji dece prijavljene na teritoriji Grada Beograda

– roditelji čije dete ne bude dobilo mesto u državnom vrtiću

Proces subvencionisanja se odvija po sledecem redu: roditelji plaćaju punu cenu našoj Ustanovi, a  zatim Grad subvencionisani deo refundira roditeljima i to tekuci mesec za predhodni mesec, uplatom na njihov tekuci racun.

Dokumentacija za upis

• Potvrda od pedijatra da je dete zdravo- zdravstveni karton

• Izvod iz matične knjige rođenih

• Fotokopije ličnih karata oba roditelja (staratelja)

• Namenski otvoren racun za subvenciju grada

• Neophodno je popuniti upitnik i ugovor koji dobijate u vrtiću.

Prvi dolazak deteta

Prilikom prvog dolaska deteta u vrtić, treba poneti:

• patofne i rezervnu odeću

 

U daljem dolasku deteta poneti  i :

• pižamu (ukoliko dete spava u vrtiću)
• pelene, vlažne maramice, kremu, cuclu i flašicu (za jaslenu grupu)

Proces adaptacije

Proces adaptacije je jedan od najvaznijih procesa pri dolasku u vrtic i on se sastoji iz nekoliko nivoa adaptacije:

  • adaptacije na prostor
  • adaptacije na vaspitaca
  • adaptacije na decu
  • adaptacije na ishranu

Adaptacija ne može biti unapred određena jer je proces adaptacije individualan i uslovljen brojnim činiocima. Dolaskom u vrtic,deca stupaju u u novu i nepoznatu sredinu u kojoj  deca uce drugaciji ritam zivota, a vrtić ili jaslice za većinu dece predstavlja prvo značajno odvajanje od roditelja, kao i prvi izlazak iz porodične sredine.

Tok  prilagođavanja zavisi od detetovih individualnih osobina, od njegovog uzrasta, od zdravstvenog stanja, od porodične atmosfere u kojoj dete živi.

Proces adaptacije, je neophodno sprovoditi  veoma svesno, pazljivo i strucno,kako bismo sve reakcije deteta obuhvatili, dali im znacenje i omogucili detetu da se postepeno prilagodjava i pripada kolektivu.

Za uspešnu adaptaciju svakog deteta neophodna je podrška roditelja, razmena informacija o detetovom ponasanju izvan vrtica u procesu adaptacije, poverenje u strucnost tima koji uvodi dete u vrtic, doslednost u ritmu dolaska deteta, navikama i ritualima deteta, prilagodjavanje aktivnosti van vrtica dinamici rada u vrticu, kao i predstavljanje vrtica detetu sa radoscu,kao prirodni tok koji se odvija svakodnevno.