Image Alt

Grupe

Broj dece se kreće do 12 upisane dece u jaslenoj grupi sa dva vaspitača.

Broj dece u vrtićkoj grupi se krece do 20 upisane dece u grupi.

Broj dece u pripremnom predškolskom periodu se kreće do 20 upisane dece u grupi.

  • Jaslena grupa, do 2 god
  • Mladja srednja grupa do 3,5 god
  • Starija srednja grupa do 4,5 – 5 god
  • Starija srednja grupa do 6 god
  • Predškolska grupa do 7 god

Pripadanje navedenim grupama nije odredjeno samo uzrastom, već i kapacitetom samog deteta.